پرسش و پاسخ – کانون قم – ۱۰ شوال ۱۴۲۵

 

لینک دانلود : 

کلیک راست و ذخیره

 

 

۱۰ شوال ۱۴۲۵ – جلسه پرسش و پاسخ کانون قم

لینک دانلود : 

کلیک راست و ذخیره

 

 

۱۳۹۸قمری – ۱۳۵۷ شمسی – نمایشنامه صبر درتلاش (شیخ واتفاقات)

 

 

جهت دانلود کلیک راست و ذخیره را انتخاب کنید

 

 

۲۱ رجب ۱۳۹۰ قمری – ۱ مهر ۱۳۴۹ شمسی – پاسخ به سوالات

 

 

جهت دانلود کلیک راست و ذخیره را انتخاب کنید