۱۴۲۵/۷/۲۹ قمری – ولایت فقیه

ولایت فقیه 

 

بسمه تعالی….  آیه الله ابطحی میفرمودند: ولایت فقیه با شرائطی که اسلام برای آن تعیین فرموده بهترین موضوعی است که باید عملی شود.