سمینار اول صراط – ۱۷ شعبان ۱۴۲۶

جهت دانلود صوت اینجا کلیک کنید

۱۶ ربیع الاول ۱۴۲۷ قمری – ۲۶ فروردین ۱۳۸۵ شمسی – استقامت

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 
 

 

جهت دانلود صوت و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۶ صفر ۱۴۲۷ قمری – ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ شمسی – یقظه

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 
 

۲۶ ذی الحجه ۱۴۲۳ قمری ـ ۹ اسفند ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه دوازدهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۱۹ ذی الحجه ۱۴۲۳ قمری ـ ۲ اسفند ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه یازدهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۱۲ ذی الحجه ۱۴۲۳ قمری ـ ۲۵ بهمن ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه دهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۵ ذی الحجه ۱۴۲۳ قمری ـ ۱۸ بهمن ۱۳۸۱ شمسی – جلسه نهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۲۷ ذی القعده ۱۴۲۳ قمری ـ ۹ بهمن ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه هشتم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۲۰ ذی القعده ۱۴۲۳ قمری ـ ۲ بهمن ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه هفتم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۱۳ ذی القعده ۱۴۲۳ قمری ـ ۲۷ دی ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه ششم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۶ ذی القعده ۱۴۲۳ قمری – ۷ بهمن ۱۳۸۱ شمسی – جلسه پنجم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۲۹ شوال ۱۴۲۳ قمری ـ جلسه چهارم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۲۲ شوال ۱۴۲۳ قمری – جلسه سوم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید