سمینار اول صراط – ۱۷ شعبان ۱۴۲۶

توضيح آيات اول سوره شمس، خصوصیات فقیه – بابلسر، خصوصي – ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۷ قمری – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ شمسی

۳ ربیع الاول ۱۴۲۳ – صراط مستقیم

سوغات کربلا قم- ۱۷ محرم ۱۴۲۳

۱۷ ربیع الاول ۱۴۲۷ قمری – ۲۷ فروردین ۱۳۸۵ شمسی – ولادت حضرت رسول صلی الله علیه وآله ، خدا خلق کرد تا شناخته شود ، اصل گناه ، سجده نکردن شیطان ، جهل مطلق بودن شیطان

۸ ربیع الاول ۱۴۲۷ قمری – ۱۸ فروردین ۱۳۸۵ شمسی – توضیح آیات – جزوه (۱۰۵) – اهمیت روح – مهمان نوازی – خلیل خدا

۱ ربیع الاول ۱۴۲۷ قمری – ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ شمسی – مشهد- جزوه (۱۰۴) – عالم ملک و ملکوت

۱۶ صفر ۱۴۲۷ قمری – ۲۶ اسفند ۱۳۸۴ شمسی – آداب اسلامی ، آداب زندگی با اولیاء خدا – مشهد – توضیح آیات جزوه ۱۰۲ (سوره حجرات)

۲۳ صفر ۱۴۲۷ قمری – ۴ فروردین ۱۳۸۵ شمسی – مشهد – توضیح آیات -جزوه (۱۰۳)- انحرافات فکری و عقیدتی- صدقه- نصیحت –معرفت به پیامبر اکرم و ائمه اطهار