سمینار اول صراط – ۱۷ شعبان ۱۴۲۶

۲۹ شوال ۱۴۲۳ قمری ـ جلسه چهارم اعتقادات

۲۲ شوال ۱۴۲۳ قمری – جلسه سوم اعتقادات

۱۴۱۵/۱۲/۰۴

۱۴۱۵/۰۲/۱۲