۱۴۲۷/۱/۳ قمری – فراز اول از بیانات حضرت آیت الله ابطحی در جمع سالکین الی الله (اهميت ماههاي قمري)

۱۴۲۵/۲/۳ قمری – توصیه های ماه صفر

۱۴۲۵/۲/۲۲ قمری – نهی از منکر

۱۴۲۵/۳/۱۴ قمری – به مناسبت هفته وحدت

۱۴۲۵/۶/۸ قمری – عراق مظلوم

۱۴۲۵/۶/۱۵ قمری – كوثر