پرواز روح

کتاب پرواز روح بیش از ۴۴ مرتبه تجدید چاپ شد و جمع زیادی از انسانها را به راه خدا هدایت کرد. این کتاب شریف به چندین زبان دنیا ترجمه شده و هم اکنون جزء پر طرفدارترین کتابها در کشور عراق می باشد.