۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۲ قمری -۱۰ آبان ۱۳۶۹ شمسی – عدم‌ معاشرت‌ با معصيت‌كارها

۱۸ شعبان ۱۴۱۰ قمری -۲۴ اسفند ۱۳۶۸شمسی – حکومت جهانی امام زمان (علیه السلام)

۳ شعبان ۱۴۱۰ قمری – ۱۰ اسفند ۱۳۶۸ شمسی- معرفت‌ امام‌ نيكي‌ به‌ والدين‌ 10/12/68

۴ شعبان ۱۳۹۸ قمری – ۱۹ تیر ۱۳۵۷ شمسی – فضائل‌ امام‌ سجاد علیه السلام / در اعیاد ، چه برنامه ای مردم مسلمان باید داشته باشند