۲۳ صفر ۱۴۲۷ قمری – ۴ فروردین ۱۳۸۵ شمسی – مشهد – توضيح آيات -جزوه (۱۰۳)- انحرافات فکری و عقیدتی- صدقه- نصیحت –معرفت به پیامبر اکرم و ائمه اطهار

۲۸ صفر ۱۴۲۷ قمری – ۹ فروردین ۱۳۸۵ شمسی – امام مبين – توضيح آيات – حد اقل و اعلاي معرفت امام – زيارت حضرت رضا عليه السلام -شب شهادت حضرت رضا علیه السلام

۲۷ صفر ۱۴۲۷ قمری – ۸ فروردین ۱۳۸۵ شمسی – مشهد – شب وفات پيامبر صلي الله عليه وآله -رحمت (عام -خاص -تبعيت -محبت)

۲۵ ذی القعده ۱۴۲۱ قمری ـ اول اسفند ۱۳۷۹ شمسی ـ لزوم رعایت تقوا ، تحمیل نکردن ایمان، راه رسیدن به حکمت (مشهد مقدس)

۲۴ رمضان ۱۴۱۳ قمری – اهمیت جهاد با نفس

۱۸ رمضان ۱۴۱۳ قمری – اهمیت شب با عظمت قدر

۲۳ رمضان ۱۴۱۲قمری – اهمیت شب با عظمت قدر

۲۹ رمضان ۱۴۱۴ قمری – ایمان به غیب و شهود

۲۵ رمضان ۱۴۱۴ قمری – ایمان به غیب و شهود

۱۳ رمضان ۱۴۱۵ قمری – برتری روح بر بدن

۱۴ محرم ۱۴۱۵ قمری – بیداری از خواب غفلت